Tilgjengelige kurs

Course Image
Nøkler til egen bolig på engelsk – individuelt kurs med attest. Nøkler til egen bolig er et ku...
read more
Course Image
Nøkler til egen bolig på engelsk– til bruk i undervisning og som oppslagsverk. Nøkler til egen...
read more
Course Image
Nøkler til egen bolig – til bruk i undervisning og som oppslagsverk. Nøkler til egen bolig er e...
read more
Course Image
Nøkler til egen bolig – individuelt kurs med attest. Nøkler til egen bolig er et kurs for deg s...
read more
Course Image
I dette kurset får du en innføring i ulike problemstillinger knyttet til saksbehandling av startl...
read more
Course Image
E-læring bostøtte er en opplæringsmodul for nye bostøttesaksbehandlere ute i kommunene. Form...
read more
Course Image
Finn Veien viser hvordan digitaliseringsprosjekter kan styres. Kurset tar opp mange begrep og tema...
read more
Course Image
Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Me...
read more
Course Image
Verktøyet «La Stå» er en digital veileder for alle som jobber med formidlings- og opplæringsv...
read more