Course Image
Finn Veien viser hvordan digitaliseringsprosjekter kan styres. Kurset tar opp mange begrep og tema...
read more
Course Image
Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Me...
read more
Course Image
Verktøyet «La Stå» er en digital veileder for alle som jobber med formidlings- og opplæringsv...
read more